3/12/10

ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: "ΕΡΩΤΩ: ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ;"

Ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἀχαιῶν Ἁγίων στίς 28 Νοεμβρίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐλειτούργησε στόν Νέο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν. Πλήθη λαοῦ εἶχαν συρρεύσει προεορτίως στόν Ναό γιά νά τιμήσουν καί νά προσκυνήσουν τόν Ἅγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα τόν Πρωτόκλητο. Στήν ὁμιλία του κατά τήν ὥρα τῆς Χειροτονίας τοῦ νέου Πρεσβυτέρου, ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στό ρόλο τοῦ Ἱερέα σήμερα καί στό γεγονός ὅτι πρέπει νά εἶναι κοντά στόν ἄνθρωπο, στόν πόνο του καί στή χαρά του. Ιδιαιτέρως, μέ τό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀπήντησε στά ἀπό «ἐπισήμων» χειλέων λεχθέντα περί τοῦ ὅτι δέν εἶναι παραγωγικοί οἱ Ἱερεῖς.

«Ἐρωτῶ», εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος, «εἶναι ἀντιπαραγωγικοί οἱ Ἱερεῖς οἱ ὁποῖοι εἶναι στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ καί τῆς κοινωνίας ἐπί ἡμερονυκτίου βάσεως, ἐργαζόμενοι χωρίς ὡράριο – καί ἔτσι πρέπει – γιά νά εἶναι πάντοτε στή διάθεση τοῦ ποιμνίου τους; Ποιός ἄλλος τομέας ἐργάζεται κατ’ αὐτόν τόν τρόπο;
Εἶναι ἀντιπαραγωγικοί οἱ Ἱερεῖς, παράγοντας ἕνα τεράστιο κοινωνικό, φιλανθρωπικό καί πνευματικό ἔργο, στίς πόλεις μας, μέ τά ἱδρύματα πού συντηρεῖ ἡ Ἐκκλησία γενικῶς, μέ τήν ὑπηρεσία στίς Φυλακές καί τά Νοσοκομεῖα, μέ τίς τράπεζες ἀγάπης καί τίς στέγες φιλανθρωπίας; Μέ τήν συμπαράσταση στούς νέους, τούς ἐξαρτημένους, τούς ἀνέργους κλπ.;
Εἶναι ἀντιπαραγωγικοί οἱ Ἱερεῖς οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν στά χωριά μας, ὅπου καμμιά ὑπηρεσία δέν ἔχει μείνει πλέον καί ρημάζουν χωρίς,κανείς νά ἐνδιαφέρεται γιά αὐτά;
Εἶναι ἀντιπαραγωγικοί οἱ Ἱερεῖς πού παρηγοροῦν τούς λίγους πού ἀπέμειναν στήν ὕπαιθρο καί οἱ ὁποῖοι πολλάκις γέροντες καί ἀνήμποροι προσπαθοῦν νά ζήσουν μέ συντάξεις πείνας πού τούς χορηγεῖ ἡ πολιτεία;
Εἶναι ἀντιπαραγωγικοί οἱ Ἱερεῖς ποῦ συντηροῦν τά μνημεῖα, Ἐκκλησίες, Μοναστήρια, ἀνεκτιμήτους τοῦ Ἔθνους μας θησαυρούς, τά ὁποῖα εἶναι καταδικασμένα νά καταστραφοῦν ἀφοῦ κανείς δέν νοιάζεται γι’ αὐτά;
Εἶναι ἀντιπαραγωγικοί οἱ Ἱερεῖς ὑπηρετώντας τίς θρησκευτικές ἀνάγκες αὐτοῦ τοῦ Λαοῦ καί προσφέροντας διδαχή, ἀγάπη, στοργή ὄχι μόνο στούς Χριστιανούς, ἀλλά καί τούς ξένους ἀδελφούς, ἀφοῦ πλέον ζοῦμε σέ μιά πολυπολιτισμική κοινωνία;
Κάθε φορά ἀκούομε τά περί τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν. Πλεῖστα λέγονται ὡς μία φθηνή προπαγάνδα ἐναντίον τῶν ὑπηρετῶν τῆς κοινωνίας, τῶν ἡρώων Ἱερέων.
Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ὅτι ὁ μισθός τῶν Ἱερέων εἶναι ἀπό την περιουσία τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπό τήν περιουσία τήν ὁποία τόσες φορές άφήρεσε τό Κράτος, γιά «κοινωνικούς σκοπούς» καί ἀνέλαβε τήν ὑποχρέωση τῆς μισθοδοσίας τῶν Κληρικῶν. Δυστυχῶς αὐτή ἡ ἀλήθεια πολλάκις ἀποκρύπτεται ἤ συστηματικά διαστρεβλώνεται.
Πηγή: www.i-m-patron.gr