5/11/10

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

Η θεολογική αρχή ότι τα παιδιά είναι δώρα του Θεού και πρέπει να πραγματοποιήσουν το σκοπό της δημιουργίας τους δίνει ένα άλλο περιεχόμενο στη διαπαιδαγώγησή τους. Συνδέουμε τα παιδιά με την Εκκλησία, δηλ. με τη μυστηριακή και λατρευτική ζωή της Εκκλησίας και με τους πνευματικούς πατέρες, ώστε τα παιδιά να εισέλθουν στο δρόμο που τα οδηγεί στην ένωσή τους με το Θεό.
Υπάρχουν γονείς οι οποίοι λένε στα παιδιά τους μερικά παραμύθια. Εμείς δεν πρέπει να λέμε παραμύθια, πρέπει να διηγούμαστε τη ζωή του Αγίου της ημέρας ή κάποιων Αγίων. Και αυτά που ακούνε τα παιδιά από τη ζωή των Αγίων μπαίνουν βαθιά στην καρδιά τους και δεν τα ξεχνούν ποτέ. Και κυρίως αυτά που ακούνε τα παιδιά στην τρυφερή ηλικία τους, αυτά θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο σ’ όλη τους την ζωή.
Επίσης πρέπει να μάθουν οι γονείς στα παιδιά τους, όσο είναι μικρά, να προσεύχονται με την ευχή: "Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελέησον με..." Λέω στα μικρά παιδιά, πριν κοιμηθούν το βράδυ, να λένε 10-15 φορές το «Κύριε, Ιησού Χριστέ ελέησον με…», και μετά να κοιμηθούν. Και όταν ξυπνάνε από τον ύπνο, πάλι να λένε 10-15 φορές την προσευχή αυτή.
Είναι σίγουρο ότι, όταν μάθουμε το παιδί από μικρό να είναι στην Εκκλησία, να προσεύχεται και να ακούει τους βίους των Αγίων, θα είναι πάντα μέσα στην Εκκλησία. Δηλ. μέσα στην καρδιά του βάζουμε ένα μαγνήτη που τραβάει το παιδί συνέχεια μέσα στην Εκκλησία. Και, αν το παιδί κάποια στιγμή θα κάνει μια μεγάλη αμαρτία πολύ γρήγορα θα μετανοήσει.

("Λόγοι και Διάλογοι")